Parlament -
Svi sazivi parlamenta od 1990. do danas

Parlamentarni izbori 1993 - raspodela mandata


Treći parlamentarni izbori u Srbiji održani su 19. decembra 1993. godine. Prethodni saziv trajao je najkraće od svih u dosadašnjoj postkomunističkoj Srbiji – jedan dan manje od pune godine. Sačuvani su svi parametri sa prethodnih izbora: proporcionalni sistem sa devet izbornih jedinica i cenzusom od pet posto.


Vlast

Socijalistička partija Srbije

1 576 287 36.70 123

Opozicija

DEPOS

715 564 16.60 45

SRS

595 467 13.80 39

Demokratska stranka

497 582 11.60 29

Demokratska stranka Srbije

218 056 5.10 7

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara

112 342 2.60 5


Ostali

Koalicija partije za demokratsku aktivnost i Demokratske partije Albanaca

29 342 0.70 2

* Podaci o rezultatima izbora dobijeni su od Republičke izborne komisije, Centra za slobodne izbore i demokratiju i republičkog Zavoda za statistiku.