Parlament -
Svi sazivi parlamenta od 1990. do danas

Parlamentarni izbori 1990 - raspodela mandata


Prvi parlamentarni izbori u Srbiji održani su 9. decembra 1990. godine. Prvi višestranački izbori održani su po dvokružnom većinskom sistemu, a Srbija je podeljena na 250 izbornih jedinica. Kako je u prvom krug većinu dobilo samo 58 kandidata, u preostale 192 izborne jedinice drugi krug je održan 23. decembra. Tako je Srbija dobila prvi višestranački saziv Skupštine posle pola veka.


Vlast

Socijalistička partija Srbije

2 320 587 46.10 194

Opozicija

Srpski pokret obnove

794 789 15.80 19

Demokratska stranka

374 887 7.40 7

Savez reformskih snaga Jugoslavije za Vojvodinu

71 865 1.50 2

Narodna seljačka stranka

68 045 1.40 1

Seljačka stranka Srbije

52 663 1.00 2

Udruženje za jugoslovensku demokratsku inicijativu

24 982 0.50 1

Stranka Jugoslovena

21 784 0.00 1


Ostali

Samostalni kandidati

456 318 9.10 8

Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara

132 726 2.60 8

SDA

84 156 1.70 3

Srpska demokratska stranka

32 927 0.60 1

Demokratski savez Hrvata u Vojvodini

23 630 0.50 1

Partija za demokratsko delovanje

21 998 0.40 1

Demokratska reformska stranka Muslimana

3 432 0.00 1

* Podaci o rezultatima izbora dobijeni su od Republičke izborne komisije, Centra za slobodne izbore i demokratiju i republičkog Zavoda za statistiku.